O autorze
Jestem pasjonatem nowych technologi i mobile marketingu, CO-Founderem w nowym startupie Dronowym oraz studia filmowego tworzącego wideo z drona i nie tylko Green Movie, współtwórcą agencji mobile marketingowej Green Eyes Angel, dziennikarzem, startupowcem i ojcem założycielem dwóch barcampów o technologiach mobilnych „Mobile Revolution” i „Mobile Monday Sielsia”. Prywatnie się wspinam, oraz staram się spróbować wszystkiego co podnosi poziom adrenaliny we krwi.
@mhalaba | web:niedopasowany.pl

wniosek Komendy Głównej Policji w sprawie 11.11

W związku z wnioskiem Komendy Głównej Policji w sprawie zapewnienia bezpieczeństwa imprez masowych organizowanych z okazji Święta Niepodległości oraz zabezpieczenia działań operacyjnych lotnictwa służb porządku publicznego nad m. st. Warszawa informujemy, że skrócona procedura wykonywania lotów w CTR Warszawa obejmująca rejony lotów 1,2,3 oraz 4 zostaje zawieszona na okres jednego dnia – 11 listopada 2015. W rejonach tych PAŻP nie wydaje warunków ani zgód ATC operatorom (dopuszczonym do uproszczonej procedury oraz operatorom występującym o jednorazowe zgody) na wykonywanie lotów bezzałogowych statków powietrznych, chyba że operator przedstawi pisemną zgodę Komendy Głównej Policji na loty w/w rejonach.
Jednocześnie Informujemy, że w przestrzeni poza CTR EPWA nad częścią Warszawy w okolicach stadionu Narodowego zostanie opublikowana NOTAM jako ostrzeżenie nawigacyjne zawierający informację o rejonie wzmożonej działalności operacyjnej lotnictwa służb porządku publicznego w którym loty innych statków powietrznych są nie zalecane.
Dodatkowo przypominamy, że operatorzy bezzałogowych statków powietrznych mają obowiązek wykonywać loty na warunkach zgodnych z przepisami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie zastosowania niektórych przepisów ustawy – Prawo Lotnicze do niektórych rodzajów tych statków powietrznych oraz określenia warunków i wymagań dotyczących używania tych statków. W szczególności operator bezzałogowego statku powietrznego:
- powinien wykonywać loty poza strefami R. W związku z powyższym, w przypadku gdy loty są także zlokalizowane nad miastami o liczbie mieszkańców powyżej 25 000 (w granicach rozróżnialnych na mapie lotniczej) zachodzi konieczność uzyskania przez organizatorze/operatora takich lotów odpowiedniej zgody od Urzędu Lotnictwa Cywilnego na wykonywanie lotów w strefach R. Odnośnie wskazania które przepisy mają zastosowanie w zakresie uzyskania zgody na loty nad miastami informuję, że zgodnie z informacjami od Urzędu Lotnictwa Cywilnego – Prezes ULC wydaje zgodę na loty bezzałogowych st. pow. nad miastami na podstawie pkt.1.2 „Na uzasadniony wniosek, w szczególności w przypadkach wykonywania lotów pokazowych, rekordowych, eksperymentalnych lub doświadczalnych, Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego może zwolnić zainteresowany podmiot od obowiązku spełnienia niektórych wymagań załącznika, z zachowaniem wymogów bezpieczeństwa.” Załącznika 6 rozporządzenia wskazanego na wstępie.
- „zapewnia, aby każdy model latający lub bezzałogowy statek powietrzny będący w jego dyspozycji był używany w sposób niestwarzający zagrożenia dla osób, mienia lub innych użytkowników przestrzeni powietrznej; (…) wykonuje lot w sposób zapewniający bezpieczną odległość od osób i mienia, w przypadku awarii lub utraty kontroli nad modelem latającym lub bezzałogowym statkiem powietrznym;
Znajdź nas na Znajdź nas na instagramie
Trwa ładowanie komentarzy...